Đăng ký

Chọn đăng ký phù hợp với nhu cầu của bạn

Đăng ký dùng thử

BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3
BƯỚC 4

Các gói dịch vụ

CƠ BẢN
(Dành cho thành viên Y Company)
 • 100 Hồ sơ bệnh nhân
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Giới hạn bệnh án - Tuỳ thuộc vào học lớp nào sẽ mở bệnh án lớp đó
TOÀN DIỆN
 • Tặng 1 tháng dùng thử miễn phí
 • Phí setup năm đầu : 25.000.000 VNĐ
 • Phí bảo trì từ năm thứ hai: 5.000.000 VNĐ / năm
 • Dung lượng 64GB
 • Mua thêm dung lượng: 5.000.000 VNĐ cho 100GB
 • Ưu đãi thành viên Platium giảm 10%; Gold giảm 5%
SỞ HỮU THÊM TÀI KHOẢN PHÒNG KHÁM
 • Phí mở thêm tài khoản phòng khám: 10.000.000 VNĐ / phòng khám
 • Phí bảo trì thường niên cho phòng khám thứ hai trở đi: +2.500.000 VNĐ / phòng khám / năm
DOANH NGHIỆP
(Website + App trên iOS và Android)
 • Phí setup: 350.000.000
 • Phí bảo trì: 5.000.000 VNĐ
 • Không giới hạn bệnh án
 • Dung lượng: Phí theo bên Viettel
 • Phí hàng năm của app: Tuỳ thuộc App Store và Google Play

Thông tin đăng nhập

Thông tin cá nhân

Tải hình
Giới tính

Giới thiệu Phòng khám

Tải hình

Thông tin phòng khám

Tải hình
Upload
errorerror
error© Copyright 2021 - Y COMPANY. All Rights Reserved