Đăng ký

Chọn đăng ký phù hợp với nhu cầu của bạn

Đăng ký dùng thử

BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3
BƯỚC 4

Các gói dịch vụ

CƠ BẢN
(Dành cho thành viên Y Company)
  • 100 Hồ sơ bệnh nhân
  • Dung lượng lưu trữ: 1GB
  • Giới hạn bệnh án - Tuỳ thuộc vào học lớp nào sẽ mở bệnh án lớp đó
TOÀN DIỆN
  • Tặng 1 tháng dùng thử miễn phí
  • Phí setup năm đầu : 25.000.000 VNĐ
  • Phí bảo trì từ năm thứ hai: 5.000.000 VNĐ / năm
  • Dung lượng 64GB
  • Mua thêm dung lượng: 5.000.000 VNĐ cho 100GB / năm
  • Ưu đãi thành viên Platium giảm 10%; Gold giảm 5%
SỞ HỮU THÊM TÀI KHOẢN PHÒNG KHÁM
  • Phí mở thêm tài khoản phòng khám: 10.000.000 VNĐ / phòng khám

Thông tin đăng nhập

Thông tin cá nhân

Tải hình
Giới tính

Giới thiệu Phòng khám

Tải hình

Thông tin phòng khám

Tải hình
Upload
errorerror
error© Copyright 2021 - Y COMPANY. All Rights Reserved