Đăng ký

Chọn đăng ký phù hợp với nhu cầu của bạn

Đăng ký dùng thử

BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3
BƯỚC 4

Các gói dịch vụ

GÓI DÙNG THỬ
 • 100 Hồ sơ khách hàng
 • 1GB Dung lượng lưu trữ
 • Không bao gồm bệnh án chuyên sâu
 • Ứng dụng trên iOS và Android
GÓI CƠ BẢN
/ 10.000.000 / NĂM
 • 10.000 Hồ sơ khách hàng
 • 64GB Dung lượng lưu trữ
 • Bao gồm 13 bệnh án chuyên sâu
 • Ứng dụng trên iOS và Android
GÓI NÂNG CAO
/ 15.000.000 / NĂM
 • 20.000 Hồ sơ khách hàng
 • 200GB Dung lượng lưu trữ
 • Bao gồm 13 bệnh án chuyên sâu
 • Ứng dụng trên iOS và Android

Thông tin đăng nhập

Thông tin cá nhân

Tải hình
Giới tính

Giới thiệu Phòng khám

Tải hình

Thông tin phòng khám

Tải hình
Upload
errorerror
error© Copyright 2021 - Y COMPANY. All Rights Reserved